the

paano palinawin ang swimming pool na kulay green